Zarząd

Skład zarządu PSRWN im. prof. Andrzeja Hopfera Oddział Włocławek wybrany na walnym zgromadzeniu członków w dniu 21 czerwca 2022 r.

Skład komisji rewizyjnej

Delegaci na X Walny Zjazd Delegatów w Warszawie

Przedstawiciel PSRWN O/Włocławek w Włocławskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Reprezentanci PSRWN O/Włocławek w władzach krajowych

Reprezentanci PSRWN O/Włocławek w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych